Leteinvesteringene kuttes med 25 prosent

Leteinvesteringene kuttes med 25 prosent

Letekostnadene er enklest å kutte på kort sikt. Investeringstallene for 2016 faller ytterligere.

SSB skriver i en analyse at siden leteinvesteringer på kort sikt er produksjonsuavhengige er det innen den kategorien det er enklest å kutte.
Byrået påpeker også at flere oljeselskaper på norsk sokkel også er rene leteselskaper og derfor kun kan kutte i denne type investeringer.
Samlet anslår nå operatørene på norsk sokkel at investeringene innen næringene utvinning av olje og gass og rørtransport til å bli 163,9 milliarder kroner for 2016.
Dette er 13,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 1. kvartal 2015.
Noe kan tilskrives lavere kostnader – men det meste skyldes et lavere aktivitetsnivå i hele sektoren.
Les hele saken på sysla.no

Newer Post
Older Post
X