Letesjefen i Lundin trer av Halvor Jahre. Foto: Lundin Norway

Letesjefen i Lundin trer av

Per Øyvind Seljebotn tar over for Halvor Jahre som Lundins letedirektør.

Halvor Jahre har hatt stillingen som letedirektør i fem år. Nå overtas jobben av Per Øyvind Seljebotn.

Seljebotn er utdannet sivilingeniør innen geofysikk og har mer enn 20 års erfaring fra petroleumsindustrien innen ulike roller i blant annet ExxonMobil, Noreco og Marathon. Han har vært i Lundin siden 2012.

– Nå var tiden inne for å gi stafettpinnen videre. Jeg har fått være med på det mest spennende innen leting på norsk sokkel gjennom mine ti år i Lundin, og de siste fem som letesjef, uttaler Jahre i en pressemelding.

– Det er to grunner til at dette er en av industriens mest spennende jobber. For det første får jeg lede en av verdens mest kompetente leteavdelinger. I tillegg er Lundin et av de mest ambisiøse leteselskap i Norge hva gjelder teknologi og leteprogram, sier påtroppende direktør Per Øyvind Seljebotn.

Per Øyvind Seljebotn. Foto: Lundin Norway

Ville skape nytt «Grieg»

Jahre tok over stillingen etter Hans Christen Rønnevik, geologen som har fått mye av æren for funnet av Johan Sverdrup og Lundins vellykkede letefilosofi.

Noen store funn har det imidlertid ikke blitt under perioden med Halvor Jahre som letesjef.

– Hadde Frøyahøyden lyktes så hadde det blitt mange brønner, sier Jahre i et intervju med e24.no.

Lundin hadde akkurat funnet Edvard Grieg (som i dag rommer 300 millioner fat) da Jahre ble ansatt. Etter Johan Sverdrup har Lundin blant annet gjort funn i Barentshavet (Alta og Gohta) og avdekket mindre felter rundt Edvard Grieg. Men noen nye storfunn har det altså så langt ikke blitt.

I intervjuet innrømmer letesjefen skuffelsen, men påpeker samtidig at Grieg-satellittene Solveig og Rolvsnes er funn av betydning.

– Men et av målene mine da jeg begynte var jo å skape et nytt Grieg, sier Jahre videre i artikkelen i e24.no.

Halvor Jahre er likevel fornøyd med funnene som har blitt gjort og arbeidet selskapet har gjort innen teknologiutvikling på leteområdet.

Han trekker blant annet frem Released Well Initiative – et prosjekt der 30 selskaper etter initiativ av Lundin har gått sammen for å reanalysere prøver og digitalisere brønndata fra 1 500 brønner på norsk sokkel som strekker seg tilbake til 1960-årene.

– Det var vår og min idé og det er kanskje det største jeg etterlater, sier letesjefen i intervjuet.

Jahre er tilgjengelig for Lundin frem til 1. mai. Deretter har han «karantene» fra selskaper på norsk sokkel til 1. november. Jahre har ikke planer om å pensjonere seg ennå.

Lundin har ifølge Seljebotn 7 kjerneområder og 90 letelisenser, og målet er 8 – 12 letebrønner årlig, ifølge e24.no.

Selskapet ønsker blant annet å gjøre flere funn i Barentshavet for å kunne forsvare utbygging av Alta og Gohta. I år skal de bore to nærliggende prospekter; Bask og Polmak.

X