Leverer PUD for Byrding

Leverer PUD for Byrding

Statoil og partnerne har i dag levert Plan for utbygging og drift av olje- og gassfunnet Byrding i Nordsjøen til myndighetene.

Byrding er et olje- og gassfunn som ligger i blokk 35/11. Estimert utvinnbare ressurser fra funnet er om lag 1,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.
Funnet ble gjort i 2005 ved boring av brønn 35/11-13, og senere vurdert med brønn 35/11-14 i 2006. Utbygging av Byrding har blitt vurdert flere ganger de siste ti årene. Konseptvalg ble tatt 1. kvartal 2015 og rettighetshaverne planlegger å starte produksjon i løpet av 2. kvartal 2017.
Antatte investeringer er på nær 1 milliard kroner og antatt utvinnbare volumer er drøyt 11 millioner fat oljeekvivalenter.
– Dette er nok et eksempel på hvordan vi drar nytte av eksisterende infrastruktur for å realisere nye funn, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.
Byrding-utbyggingen består av én to-grens brønn som bores fra den eksisterende Fram H-Nord-bunnrammen. Via denne strømmer olje og gass fra Byrding til Troll C. Videre går olje og gass i eksisterende rørledninger videre til henholdsvis Mongstad og Kollsnes.
I forarbeidet med prosjektet er investeringsanslagene redusert fra om lag 3,5 milliarder kroner til dagens estimat på nær 1 milliard kroner.
Planlagt produksjonsstart er i 3. kvartal 2017. Dermed vil prosjektet gi inntekter samme år som de største investeringene gjøres.
– Byrding bidrar med nye lønnsomme volumer fra Troll / Fram-området og vil bety økt aktivitet og produksjon på Troll C plattformen, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for drift vest i Statoil.
Byrding vil etter planen produsere i 8-10 år.

Fakta
*Lisens 090B 
* Partnere: Statoil Petroleum AS (operatør) (45 prosent), Wintershall Norge AS (25), Idemitsu Petroleum Norge AS (15) og Engie E&P Norge (15)
* Funnår: 2005
* Lokasjon: nord for Fram-feltet i Nordsjøen
* Vanndyp: 360 meter
* Byrding (tidligere Astero) vil produsere på topp i 2017/2018 og forventet daglig produksjon vil da være nær 8 000 fat oljeekvivalenter per dag

Les hele pressemeldingen fra OD her
Les hele pressemeldingen fra Statoil her

X