Lite gassfunn i Norskehavet

Lite gassfunn i Norskehavet

Aker BP har påtruffet en gasskolonne på 15 meter i Nidhogg-prospektet sørvest for Skarvfeltet.

Operatør Aker BP har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6506/5-1 S (Nidhogg) og melder om et gassfun i størrelsesorden 1,0 – 2,4 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen ble boret i utvinningstillatelse 1008 om lag 50 kilometer sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet. En gasskolonne på ca. 15 meter ble påtruffet i Lysingformasjonen, hvorav 10 meter med sandsteiner av meget god reservoarkvalitet.

Dypere i samme formasjon påtraff Aker BP netto vannførende reservoarbergarter på om lag 25 meter, hovedsakelig med moderat reservoarkvalitet.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 1008, og tillatelsen ble tildelt i TFO 2018. Partner er Wellesley Petroleum.

Pressemelding OD

Les mer om funnet på expronews.com (engelsk)

X