Lite gassfunn på Mercury

Lite gassfunn på Mercury

Statoil har påvist opp mot to milliarder kubikkmeter gass på prospektet Mercury i Barentshavet. Gassen ligger i Støformasjonen som har gode reservoaregenskaper.

Les mer i pressemeldingen fra oljedirektoratet og pressemeldingen fra Statoil.

Les også
Stor sjanse for funn

Er du interessert om Geonova Community har spådd utfallet av boringen? se analysen av WellBet Mercury prospektet.

 

X