Lite gassfunn på Mercury

Lite gassfunn på Mercury

Les mer i pressemeldingen fra oljedirektoratet og pressemeldingen fra Statoil.

Les også
Stor sjanse for funn

Er du interessert om Geonova Community har spådd utfallet av boringen? se analysen av WellBet Mercury prospektet.

 

X