Lite oljefunn nær Vega Sør

Lite oljefunn nær Vega Sør

Wintershall har funnet opp mot 20 mill. fat olje i Syrah-prospektet i blokk 35/11 langt nord i Nordsjøen.

Undersøkelsesbrønn 35/11-18 ble etterfulgt av en avgrensningsbrønn 35/11-18A i en posisjon 450 meter lengre sør.
Det primære letemålet var sandsteiner i midtre jura Brentgruppen, mens det sekundære var Heatherformasjonen tilhørende øvre jura. Det ble til sammen funnet opp til til 20 millioner fat olje i de to brønnene.
Les pressemeldingen fra Oljedirektoratet.
Syrah-prospektet ligger rett vest for Vega Sør, 20 km sørvest for Skarfjell og 25 km nord for Troll-feltet.

X