Lite teknisk funn for Statoil

Lite teknisk funn for Statoil

Statoil har gjort et bitte lite funn i Nordsjøen, 35 km sørvest for Oseberg, på prospektet Madam Felle.

Statoil klarte bare å påvise noen få millioner fat olje på prospektet Madam Felle i den nordslige Nordsjøen.
Operatøren har nettopp avsluttet undersøkelsesbrønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A.
Primært letemål for brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen) i to nærliggende forkastningsblokker.
Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Nessformasjonen).
30/11-11 S påtraff en total oljekolonne på 25 meter i øvre del av Tarbertformasjonen, hvorav 22 meter med moderate til gode reservoaregenskaper.
30/11-11 A påtraff tilsvarende reservoar  i Tarbertformasjonen, men den er vannførende med spor av hydrokarboner. Brønnen er klassifisert som tørr.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i brønn 30/11-11 S er opp mot tre millioner fat utvinnbar olje.

X