Liten interesse for norsk sokkel

Liten interesse for norsk sokkel

Det er ikke rart at kunnskapen om Norges petroelumsressurser er lav når landets største avis avskriver Oljedirektoratets ressursrapport for funn og felt 2019 («Ressursrapport 2019») med en bitte liten notis på side 24, da denne ble presentert på fredag i forrige uke (27. september).

Dessverre er dette symptomatisk for hvordan avisene omhandler faktastoff om vår suverent største næring. Derfor er det heller ikke rart at debatten om norsk oljevirksomhet sporer fullstendig av med jevne mellomrom. Politikere, journalister, aktivister og allmennheten viser at de ikke besitter verken fakta eller kunnskap.

Interessant nok har heller ikke bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ett eneste ord fra ODs presentasjon. Den er mer opptatt av karbonlagring for å virke stuerene (Hovedoppslaget i dag er «Avgjørende å få til karbonfangst og -lagring«).

Aftenposten 28.9.2018. Det eneste som avisen har funnet interessant i Oljedirektoratets ressursrapport er antall felt som vil være i produksjon i løpet av året, samt at Norge vil være en olje- og gassnasjon i mange tiår fremover. Det siste er jo spesielt interessant og burde vært forklart og utdypet.

På den annen side kan vi jo velge å kritisere Oljedirktoratet for at det ikke klarer å gjøre stoffet tilgjengelig for allmennheten. Riktig nok er Ressursrapport 2019 svært delikat og oversiktlig presentert på nettet, vel og merke for dem som har innsikt i terminologi og bransjen, men en uskolert journalist og en allround politiker vil nok ha store problemer med å finne fram til hovedpoengene.

Hvis de i det hele tatt gidder å prøve.

Det er derfor legitimt å spørre om Oljedirektoratet bør lage en egen versjon for beslutningstakere, slik IPCC har gjort når det gjelder sine rapporter anågende global oppvarming («Summary for policy makers»). Det er nemlig et skrikende behov ute i samfunnet for mer informasjon om norsk petroleumsvirksomhet, hva den betyr for landet, hva som gjøres for å øke verdiskapingen og hvordan Norge er et foregangsland i miljøaforbedringer.

PS

Papirutgaven av DN for 28. september, dagen etter Oljedirektoratets presentasjon, ofret ikke ressursrapporten en eneste linje. Hmmm …

Dette er hva nrk.no skrev etter fremleggelsen:

Oljeproduksjonen vil øke

Oljeproduksjonen i Norge kommer til å øke fram mot 2023. Det går fram av oljedirektoratets ressursrapport for 2019. I rapporten går det for øvrig fram at mer enn halvparten av de antatte resursene på norsk sokkel allerede er funnet.

NCS Exploration Strategy 2019

NXS Exploration Strategy, Stavanger, November 20-21, 2019

 

 

X