Lover ny «oljemelding» i Castberg-forslag

Lover ny «oljemelding» i Castberg-forslag

I et svar til stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) skriver Søviknet at de i proposisjonen planlegger å inkludere en meldingsdel som omhandler norsk petroleumspolitikk.
Et flertall i energi- og miljøkomiteen har stilt seg bak et forslag om en ny stortingsmelding om oljepolitikken. Bakteppe er den nye situasjonen oljeindustrien befinner seg i med lavere oljepriser og mer usikre fremtidsutsikter. Dagens leterefusjonsordning og hvor mye risiko staten skal ta for å sikre fremtidige oljefunn har også vært mye debattert. 
X