Må følge opp leteaktiviteten

Inger Hoff og Johnny Håvik i samfunnspolitisk avdeling Industri Energi er fornøyd med at departementet lover tett oppfølging av arbeidsforpliktelsene.

– Det er svært gledelig at norsk sokkel er et attraktivt leteområde. Nå er det viktig å sikre at rettighetshaverne følger opp de offensive arbeidsprogrammene, kommenterer Håvik.
TFO er en viktig del av konsesjonspolitikken i Norge, der modne deler av kontinentalsokkelen blir gjort tilgjengelig for utnytting av ressurser inn mot eksisterende infrastruktur eller for å etablere nødvendig ressursbase for etablering av infrastruktur. TFO-områdene er geografisk avgrensede områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Med tildelingene gjennom TFO-rundene følger arbeidsforpliktelser. Det vil si at de som tildeles konsesjoner påtar seg arbeidsforpliktelser innen geologiske og/eller geofysiske aktiviteter og leteboring med tidsfrister for gjennomføring.
Olje- og energidepartementet tildelte i januar 56 utvinningslisenser i TFO-runden, og runden ble dermed en av de største på norsk sokkel.
– Selv om vi er inne i en periode med lav oljepris er det viktig å beholde det lange perspektivet og opprettholde høy leteaktivitet på norsk sokkel. I en verden som trenger mer energi kommer norsk olje og gass til å spille en nøkkelrolle i mange tiår framover, sier Håvik.
Departementet opplyser at mesteparten av leteaktiviteten på norsk sokkel kommer som følge av TFO-ordningen, omtrent halvparten av tildelingene resulterer i en letebrønn.
Saken kan du også lese på industrienergi.no

X