Må konsekvensutrede hele områdetKarl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk Olje- og Gass Foto: Norsk Olje- og Gass

Må konsekvensutrede hele området

Norsk olje og gass mener at alle havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må konsekvensutredes.

Det er stort potensial i hele dette området og en helhetlig konsekvensutredning vil gi det beste grunnlaget for å vurdere hvilke områder som eventuelt bør åpnes, og hvilke som eventuelt bør ligge i ro.
– Vi mener at denne typen vurderinger bør gjøres basert på oppdatert kunnskap. Derfor ønsker vi en helhetlig konsekvensutredning, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Ressursene i disse områdene vil danne grunnlag for store verdier til beste for fellesskapet. Det vil bety arbeidsplasser og verdiskapning både for regionen og for landet. De enorme investeringene som samfunnet har lagt ned i et gassrør nordover vil også utnyttes på en langt bedre måte dersom det blir aktivitet i disse områdene.
– Vi mener at Arbeiderpartiet fortsatt bør gå inn for en konsekvensutredning av hele dette området, men dersom et nytt standpunkt faktisk bidrar til en konsekvensutredning av Nordland 6, er det isolert sett positivt, sier Schjøtt-Pedersen.
Norsk olje- og gass

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Karsten Eig 4 år ago

  Norsk Olje og Gass ville hatt større troverdighet hvis de hadde sagt «åpning» i stedet for å skjule seg bak «konsekvensutredning». Den gamle ringreven Schjøtten er ikke så dum at han tror folk er så dumme at de ikke skjønner hva NOOG vil konkludere med.
  Som kartet i aftenpostenartikkelen under viser, ligger nesten alle oljeprospektene utenom det området Ap foreslår å verne. Dermed får vernet ingen betydning for oljevirksomheten. (Jeg var en av hovedgeologene i Oljedirektoratets vurdering av området og har tegnet flere av prospektene. Det er mulig at det kan finnes olje i Vestfjorden og rett vest av Lofoten også, men det er mye mindre sannsynlig).
  Ap vil altså gi oljeindustrien det de ber om, og stenge det som er langt nede på industriens ønskeliste. Slik kan nok Støre snakke om kompromiss og kloke løsninger, men i praksis har han åpnet LoVe for olje.
  At Norsk Olje og Gass vil konsekvensutrede resten er som forventet. Der sier de «åpn…konsekvensutredning» som om de hadde tourettes, men det har liten reell betydning.
  http://www.aftenposten.no/okonomi/Her-er-kartet-som-viser-at-de-mest-lovende-oljeomradene-i-Lofoten-ligger-utenfor-Aps-oljefrie-sone-612695b.html

 • X