Mange brønner, skuffende resultater Keith Myers, president i Westwood Global Energy Group, holdt foredrag under NCS Exploration Strategy 2019 i Stavanger. Foto: Ronny Setså

Mange brønner, skuffende resultater

Norge har boret mange high impact-brønner de siste fem årene. Men suksessraten har vært lav.

I 2019 ble det gjort 25 high impact-funn globalt. Norske Liatårnet (80 – 200 mmboe) i Nordsjøen representerer én av dem.

Under konferansen NCS Exploration Strategy 2019 i Stavanger 21. november presenterte Keith Myers, president i Westwood Global Energy Group, globale trender innen leting og sammenliknet dem med leteaktivitetene på norsk sokkel.

Myers fortalte at antallet borede high impact-brønner har gått ned på global basis de siste fem år sammenliknet med den forrige femårsperioden.

Til tross for at nedgangen var lavere på norsk sokkel enn globalt, har ikke brønnene levert. Funnene falt med 79 prosent (57 prosent om Johan Sverdrup ekskluderes) sammenliknet med den forrige femårsperioden.

Resultatet er at norsk sokkel hadde blant de høyeste letekostnadene per fat olje funnet.

Les hele saken på expronews.com

X