Maria i produksjonIllustrasjon: Wintershall

Maria i produksjon

Wintershall og partnere Petoro og Spirit Energy har startet produksjonen på Maria-feltet. Totalt skal om lag 180 millioner fat oljeekvivalenter hentes

Maria-feltet i Norskehavet har kommet i drift ca. ett år før opprinnelig plan med 20 prosent reduserte kostnader.
Maria opereres av Wintershall (50 prosent) med Petoro (30 prosent) og Spirit Energy (20 prosent) som partnere. Feltet ligger på Haltenbanken om lag 20 kilometer øst av Kristin-feltet og 45 kilometer sørvest av Heidrun-feltet.
Reservoaret er i Garnformasjonen av mellomjura alder på om lag 3 800 meters dyp. Formasjonen er 90 – 100 meter tykk og består av massiv sandstein med skiferlag. Reservoarkvaliteten er best i den sørlige delen av forekomsten. De underliggende Tilje- og Ileformasjonene er vannførende.
Reservoartrykket skal opprettholdes med vanninjeksjon. Gassløft skal brukes i brønnene.
Wintershall anslår at forventede utvinnbare reserver for Maria er ca. 180 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje. Det er ventet at Maria skal produsere i ca. 25 år.
Pressemelding

X