Mer olje fra Gullfaks

Gullfaks Sør øker de utvinnbare ressursene på Gullfaks-feltet med om lag 65 millioner fat oljeekvivalenter.

X