Mer olje og gass i GekkoHensikten med de to avgrensningsbrønnene var å påvise en eventuelt tykkere oljekolonne i Heimdalformasjonen enn tidligere påvist i brønnene 25/4-3 (Gekko) og 25/4-8.

Mer olje og gass i Gekko

Med to avgrensningsbrønner kan Aker BP ha økt volumestimatene på Gekko-funnet med langt mer enn 50 prosent.

Gekko er et funn som ligger innenfor Alvheim-området. Det ble påvist i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen) i 1974.

Aker BP har boret to avgrensningsbrønner, og ressursestimatet har økt fra 30 millioner fat o.e, til mellom 30 og 50 millioner fat o.e. Dette passer godt med at Aker BP og partnerne fikk årets IOR-pris for innsatsen med å øke reservegrunnlaget innenfor Alvheim-området.

«De har tatt i bruk nyutviklet teknologi, delt data og evnet å se og utvikle et større område under ett. Dette har bidratt til at de utvinnbare reservene fra området er mer enn doblet,» skriver Oljedirektoratet i en pressemelding etter utdeling av IOR-prisen 2018.

Alvheim-feltet startet produksjonen i 2008. Omfattende datainnsamling har ledet til identifisering, modning og boring av nye brønnmål – uavbrutt siden oppstarten. I tillegg har et leteprogram nær feltet resultert i funn og utvikling av en rekke nye funn. Disse har blitt bygget ut, samt at funn også utenfor feltområdet har blitt knyttet opp til Alvheim. Eksempler på dette er Vilje, Volund, Bøyla og Skogul. Dette har bidratt til at reservene i Alvheim-området er mer enn doblet sammenlignet med det som ble beskrevet i godkjent Plan for utbygging og drift i 2004.

Brønn 25/4-13 S sør på strukturen traff på en 43 meter olje- og gasskolonne i Heimdalformasjonen, hvorav 6,5 meter oljekolonne. Nær hele intervallet består av reservoarsandsteiner med meget god til svært god reservoarkvalitet. Gass/olje-kontakten og olje/vann-kontakten ble påtruffet på henholdsvis 2100 meter og 2106,5 meter totalt vertikal dyp under havnivå.

Brønn 25/4-13 A nord på strukturen traff på en om lag 30 meter olje- og gasskolonne i Heimdalformasjonen, hvorav om lag 6 meter oljekolonne. Om lag 15 meter er netto reservoarsandstein med meget god til svært god reservoarkvalitet. Tykkelsen på oljesonen er noe usikker grunnet variasjoner i reservoarkvalitet.

«Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,9 og 2,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 3,8-6,3 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp mot Alvheim FPSO,» skriver Oljedirektoratet.

X