– Kunnskap om hva som finnes av ressurser på norsk sokkel er avgjørende for å drive god, langsiktig ressursforvaltning. Det antas at det er store gjenværende ressurser av olje og gass i Barentshavet. Kartleggingen vil bidra til økt aktivitet og sysselsetting i nord. Kartlegging av disse havområdene er også viktig for å markere nærvær i nord og for å ivareta nasjonale interesser, sier olje- og energiminister Tord Lien.
I de områdene som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet er det kun myndighetene som har anledning til å drive geologisk kartlegging. Kartleggingen av Barentshavet er en videreføring av et langsiktig arbeid i regi av Oljedirektoratet for å frembringe ny kunnskap om geologien i Barentshavet.