MOL borer Evra/Iving Bred, internasjonal bakgrunn fra Mærsk Oil sin oljevirksomhet, samt to år som MOL Groups letesjef i Budapest, var viktig ballast da Henrik Jakobsen tidligere i år tiltrådte som letesjef for MOL Norge. Foto: Halfdan Carstens

MOL borer Evra/Iving

MOL har 180 millioner fat i sikte med brønnen som nå bores med to forskjellite "targets". På onsdag kan du treffe letesjefen i Stavanger.

– Satsingen i Norge skyldes at MOL har stor tro på norsk sokkel, forteller Henrik Jakobsen, Exploration Manager for MOL Norge.

Bakteppet er at reservetilveksten i morselskapet MOL E&P Upstream har vært negativ gjennom flere år. Med en samlet produksjon fra 8 land på 110 000 fat o.e. per dag, minker reservene med 40-45 millioner fat per år.

Håpet er at funn og produksjon på norsk sokkel skal bidra til å snu denne trenden. MOL Upstreams strategi fram mot 2030 er derfor å erstatte reservene fullt ut og opprettholde det nuværende produksjonsnivået, eller til og med øke det.

De optimistiske forventningene til norsk sokkel henter selskapet fra egne og Oljedirektoratets vurderinger av det gjenstående potensialet («Ressurspotensialet 2019. Funn og felt.»). I beste fall gjenstår det å produsere omtrent 50 milliarder fat o.e. Av dette utgjør «yet to find» ca. 25 milliarder fat o.e., og det er en bit av denne kaken MOL har lagt en plan for å få en del av. Med MOLs ambisjon for 2030 haster det å levere.

I disse dager borer MOL 25/8-19S.

Jakobsen har store forhåpninger til prospektene i blokk 25/8 i PL 820 som ble tildelt selskapet i TFO 2015. Lisensen ligger mellom feltene Jotun og Ringhorne/Balder som har påvist produktive reservoarer av Paleocene sandsteinsvifter (Heimdal- og Tyformasjonene) og Statfjordgruppens sandsteiner.

– Med Paleocene injektitter (Evra) og Statfjordgruppens sandsteiner (Iving) som «hovedtarget», og flere andre interessante boremål helt ned til basement, har vi en svært god fornemmelse, sier han.

Henrik Jakobsen holder foredrag på NCS Exploration Strategy i Stavanger denne uken:

What did we achieve in 2018 – 2019 – and what’s next?

REGISTRATION

Older Post
X