Mottok utbyggingsplan for FenjaFenja is a sub-sea development, which will be produced as a tie-back to the Njord production hub, and is scheduled to come on stream in 2021. Neptune is operator and has a 30 per cent interest in the field. The Plan for Development and Operation was approved in April 2018. Resource estimate: 100Mboe. (Illustrasjon: VNG)

Mottok utbyggingsplan for Fenja

I dag mottok olje- og energiminister Terje Søviknes plan for utbygging og drift (PUD) for oljefeltet Fenja, tidligere kalt Pil og Bue.

Fenja-utbyggingen inkluderer planer for to forekomster: «Pil» (6406/12-3S) og «Bue» (6406/12-3A), begge funnet i 2014. Planlagt utbyggingsløsning er en sekvensiell utbygging der Pil bygges ut og hvor Bue representerer en oppside som kan bekreftes gjennom boring av produksjonsbrønner på «Pil» før det eventuelt blir satt i produksjon.
Funnene planlegges produsert til Njord A-innretningen om lag 35 kilometer nord for Fenja.
Planen er å starte produksjonen i fjerde kvartal 2020. Forventede utvinnbare reserver er om lag 15,5 millioner standard kubikkmeter olje (97 millioner fat).
Utbyggingsløsningen består av to havbunnsrammer med produksjonsbrønner samt vann- og gassinjeksjonsbrønner. Modifikasjoner på Njord-feltet planlegges utført mens Njord er i land for oppgraderinger.
Oppvarming av produksjonsrøret ved produksjonstans er nødvendig for å hindre voks- og hydratdannelse. Rørløsningen som er valgt er et elektrisk oppvarmet rør-i-rør. Oppvarmet rør-i-rør over så lang avstand er ikke bygd før og det er derfor behov for teknologikvalifisering.
«At det nå innleveres to utbyggingsplaner i Norskehavet som skal kvalifisere denne type rørkonsept er spennende,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for Utbygging og drift i Norskehavet.
«Arbeidet som gjøres av rettighetshaverne på Fenja og Ærfugl, i samarbeid med leverandørene, er viktig. Oljedirektoratet ser for seg at denne type løsning blir et viktig bidrag i arbeidet med å muliggjøre framtidig flerfasetransport over lengre avstander på norsk sokkel.»
Rettighetshaverne i Fenja er VNG (operatør 30 prosent), Point (45) og Faroe (25).

Bakgrunn
Fenja (tidligere Pil og Bue) er et oljefelt som ligger i utvinningstillatelse 586 på Haltenterassen i Norskehavet, om lag 35 km sørvest for Njordfeltet og 120 km nord for Kristiansund. Rettighetshaverne er VNG Norge AS (operatør, 30 pst.), Point Resources AS (45 pst.) og Faroe Petroleum Norge AS (25 pst.).

Pressemelding OED
Pressemelding NPD

X