Mulige tilleggsreserver for Solveig-feltet

Mulige tilleggsreserver for Solveig-feltet

Lundin har påvist mellom tre og ni millioner fat utvinnbare o.e. i tilknytning til Solveig-feltet.

Lundin har påvist mellom tre og ni millioner fat utvinnbare o.e. i tilknytning til Solveig-feltet.

Oljedirektoratet melder om et lite funn i tilknytning til Solveig-feltet, tidligere kjent som Luno II. Brønnen 16/4-13 S traff på en oljekolonne på ti meter i konglomeratisk sandstein av trias til paleozoikum alder (expronews.com: Lundin Energy proves thin oil column).

Olje/vann-kontakten ble truffet på 1950 meter.

Bare sju meter av reservoaret hadde «moderat til dårlig reservoarkvalitet», selv om hele reservoaret, inklusive vannsonen, består av sandsteiner og konglomerater med om lag 380 meter tykkelse.

Med dette funnet har Lundin påvist mellom tre og ni millioner fat utvinnbare o.e.

Solveig forventes å produsere 30 000 fat per dag når det kommer i produksjon i 3. kvartal i år. Selv med oljepris ned mot 20 dollar per fat vil det være lønnsomt. Figur: Lundin Energy

Solveig-feltet ble påvist i 2013, og senere avgrenset med brønnene 16/4-8 S i 2014, 16/4-9 S i 2015 og 16/4-11 i 2018. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2019. Solveig skal bygges ut med fem enkeltbrønner tilknyttet Edvard Grieg-feltet. Solveig skal produsere olje fra sandstein og konglomerat av perm og trias alder. Hovedreservoaret ble formet i små bassenger langs sørvestflanken av Utsirahøgda Sør. Reservoaret inneholder olje med en mindre gasskappe på 1900 meters dyp og er av varierende kvalitet. Opprinnelige utvinnbare reserver utgjør ca. 58 millioner fat o.e. Kilde: norskpetroleum.no

 

X