Mye henger på oljen Karl Eirik Schjøtt Pedersen er opptatt av at oljeselskapene har nok areal å lete på. Foto: Halfdan Carstens

Mye henger på oljen

Minst 225.000 arbeidsplasser i Norge er avhengig av petroleumsvirksomheten. Nytt leteareal er viktig for å sikre nye utbyggingsprosjekter.

Regjeringens utlysning av nye letelisenser (TFO 2019) bidrar til å styrke aktivitetsnivået på sokkelen. Dette er viktig for arbeidsplasser og verdiskaping på norsk sokkel, mener Norsk olje og gass.

I år har TFO derfor blitt utvidet med 90 blokker. I 2017 og 2018 ble det utvidet med henholdsvis 75 og 103.

– Minst 225.000 arbeidsplasser i Norge er avhengig av petroleumsvirksomheten. Regjeringens utlysning av nye letelisenser er et viktig bidrag til å opprettholde arbeidsplassene og gi mer verdiskaping, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

– TFO-ordningen sørger for at nye selskaper med friske hoder og nye ideer får lete, og er en viktig grunn til at vi stadig finner store ressurser på norsk sokkel, sier Schjøtt-Pedersen.

En stor del av de utlyste områdene er i Norskehavet og Barentshavet, henholdsvis 37 og 48. I tillegg er det fem blokker i Nordsjøen.

– De største mulighetene ligger i nord. Her er det allerede nå sterk leteaktivitet. I TFO 2019 legger regjeringen opp til at dette skal fortsette, da kan vi håpe på funn som fører til gode utbyggingsløsninger og økt verdiskaping i nord, sier Schjøtt-Pedersen.

Han påpeker at næringen går gode år i møte, men fra starten av 20-tallet trenger landet flere utbyggingsprosjekter. Og de må finnes før de kan bygges, derfor er tildeling av attraktivt leteareal avgjørende.

X