– Tildeling av nytt attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. TFO-ordningen er mer og mer sentral i den sammenheng. Jevnlig tilgang på leteareal er viktig for vår forvaltning av petroleumsformuen og forutsigbarheten for næringen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i en pressemelding.
– Gjennom en solid utvidelse med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet legger regjeringen med sitt forslag til rette for effektiv og tidsriktig utforskning og aktivitet framover. Jeg har stor tro på at oljeselskapene fortsatt vil se interessante muligheter i disse områdene og dermed bidra til sysselsetting, verdiskaping og velferd, fortsetter statsråd Terje Søviknes.
For å legge til rette for tidsriktig og effektiv leting, utvides TFO-området etter hvert som områder blir mer modne og viktigheten av skrittvis utforskning avtar. Den utvidelsen av TFO-arealet som foreslås omfatter områder som ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet.
I tråd med langvarig praksis ber departementet i høringsrunden kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet.

TFO – Tildeling i forhåndsdefinerte områder
TFO-ordningen er en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel. Regjeringens politikk er å holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å legge til rette for god ressursforvaltning er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne.
TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Olje- og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring.