Nedbemanner igjen

Nedbemanner igjen

40 stillinger fjernes ved selskapets avdeling i Norge. Det er de tekniske stillingene som blir hardest rammet.

Det opplyser Liv Jannie Omdal, kommunikasjonssjef ved avdelinga i Stavanger til sysla.no.
Nedbemanningen kommer som et resultat av en omstrukturering av selskapet. Det er konsernledelsen i Paris som har foreslått omorganiseringen.
– Vi har for mange ansatte i dag med tanke på at det er lavere aktivitetsnivå. Ledelsen ønsker å gå over til en modell som forenkler arbeidsprosessene.
De ansatte fikk beskjed i april om nedbemanningen. Den første nedbemanningen for Engie på norsk sokkel kom i mars:

ENGIE nedbemanner


Les hele saken på sysla.no

X