Nei til Trænabanken Trænstaven er det høyeste punktet i Træna kommune og et velkjent landemerke på Helgeland. Foto: Halfdan Carstens

Nei til Trænabanken

Fiskeribladet går hardt ut mot leteboring på Trænabanken rett sør for Lofoten. Det er særlig hensynet til korallrevene som bekymrer.

Den planlagte boringen på Trænabanken i regi av Wintershall Dea er i strid med Havforskningsinstituttets anbefalinger, og burde ikke vært realisert, skriver Fiskeribladet.

Borelokaliteten ligger 54 kilometer fra Myken, og 8kilometer sør for Trænarevet. Den ligger også i nærheten av de store kaldtvannskoralrevene og viktige gyteplasser for fisk.

– Vi mener petroleumsmyndighetene ikke viser nok hensyn, og burde vært langt mer restriktive i forhold til føre-var prinsippet, skriver redaktøren.

Også miljøvernbevegelsen reagerer.

– Området er en del av økosystemet som er knyttet til Lofoten. På Trænarevet ligger et svært viktig korallrev. Det er så nært Lofoten at et utslipp herfra vil havne i Vestfjordbassenget med katastrofale følger, sier Sigurd Enge i Bellona.

Sigurd Enge  sier til Fiskeribladet at han er provosert.

– Det er helt forferdelig. Oljeselskapet har gjort en dårlig jobb med utslippsscenarioer, sier Enge til NRK.

Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea sier boreperioden på feltet er planlagt i oktober, og vil ta om lag 30 dager.

– Da er det lite fiskeriaktivitet og heller ikke fisk som gyter, sier Hjertvik til nrk.no.

Fiskerimyndighetene er nokså uklare på om slik aktivitet kan anbefales. Mens Fiskeridirektoratet ikke ser de store konsekvensene, er Havforskningsinstituttet langt mer negativ. HI går så langt som å fraråde enhver aktivitet i blokkene som dekker Træna korallfredningsområde, skriver Fiskeribladet.

Ifølge redaktøren mener Havforskerne atområdet ligger oppstrøms for de sårbare og verdifulle områdene i Lofoten og Vesterålen, og at eventuelle utslipp fra uhell etter all sannsynlighetvil   drive inn i de sårbare områdene lenger nord.

Fiskeridirektoratet legger i sin høringsuttalelse at utslipp til sjø ikke bør forekomme, særlig utslipp av kjemikalier.

«Lokaliteten ligger i åpningen av Vestfjorden og med relativt kort avstand til både Træna og Røst. I tillegg til flere koraler på Trænarevet, Røstrevet og Holarevet, er området et av de viktigste gyte- og oppvekstområde for en rekke fiskeslag. Området har også mye sjøfugl som lever på kysten av Helgeland og Lofoten.»

«Leteområdet ligger kun ligger 83 kilometer sørvest av Røst, og dermed svært nær de sårbare områdene i Lofoten. Ifølge HIs rapport om økosystemet i Lofoten oppholder 70 prosent av de kommersielle fiskeslagene i Barentshavet og Norskehavet seg i dette området, som egg, yngel eller larver. Dette er tungtveiende argument mot en åpning.»

«Vi forstår godt at både miljø- og fiskeriinteressene er provosert av vedtaket, og mener myndighetene burde vært langt mer restriktive i sine anbefalinger. Det faktum at havforskerne er så negativ, burde også vært tillagt større betydning. Vi er ikke imot fortsatt oljeutvinning på norsk sokkel, men når alle faglige råd er så kategorisk som her burde de vært lyttet til. Det har dessverre ikke oljeministeren gjort. Det er svært kritikkverdig,» skriver redaktøren i Fiskeribladet.

X