Nok en tørr brønn nær Pil

Nok en tørr brønn nær Pil

Lundin fant verken reservoar eller hydrokarboner i sitt øvre jura-prospekt kalt Lorry. Heller ikke prospektet i perm inneholdt olje eller gass.

Brønn 6407/10-4, Lorry, ble en skuffelse på lik linje med flere brønner som ble boret på øvre jura-prospekter sørvest for Njord i fjor. Etter funnene av Pil og Bue var det stor optimisme, men alle de etterfølgende brønnene på tilsvarende prospekter har vært en skuffelse.
Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i karbonatbergarter fra perm.
Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter i primært eller sekundært letemål.
Derimot påtraff brønnen om lag 830 meter  sandsteiner av ukjent alder, med dårlig til moderat reservoarkvalitet.
Reservoarbergartene har bare spor av petroleum. Brønnen ble avsluttet i grunnfjell.

X