Nok et lite oljefunn

Nok et lite oljefunn

Wellesley Petroleum har funnet opp til 8 millioner fat olje i Fensfjordformasjonen sørøst for oljefunnet 35/9-7 Nova.

Hensikten med brønn 35/12-6 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen). Hensikten med brønn 35/12-6 A var å avgrense funnet.
Brønn 35/12-6 S påtraff en total oljekolonne på omlag 40 meter i Fensfjordformasjonen. Om lag 5 meter var effektivt reservoar bestående av sandsteinlag med moderat reservoarkvalitet. Olje-vann kontakten ble ikke påtruffet.
Brønn 35/12-6 A påtraff omlag 5 meter med vannførende sandsteiner med moderat reservoarkvalitet i Fensfjordformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.
Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom tre og åtte millioner fat utvinnbar olje.
Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre nærliggende prospekter og funn med hensyn til videre oppfølging.

X