Nøkkelen er Svalbard

Nøkkelen er Svalbard

Svaret på hvor oljen befinner seg i Barentshavet finnes i fjellene på Svalbard. Hvordan havbunnen så ut den gang fiskeøglene regjerte er først steg.

Et av de store spørsmålene til oljeindustrien er  hvor oljen gjemmer seg i Barentshavet, et havområde som er fire ganger større enn det norske fastlandet og dobbelt så stort som Nordsjøen.
Mesteparten av dagens olje pumpes opp fra Nordsjøens geologiske lag fra juratiden, som er den geologiske perioden fra 200 til 146 millioner år siden, den gangen dinosaurene dominerte landjorda. Et unntak i nord er oljen fra Goliatfeltet i Barentshavet nordvest for Hammerfest. Her pumpes olje fra de geologiske lagene fra triastiden, den geologiske perioden fra 252 til 200 millioner år siden, da fiskeøglene regjerte i havet.
Dette er olje fra svart, skiferlignende stein, som hovedsakelig består av alger som falt til havbunnen og ble forsteinet. Det finnes enorme mengder svartskifer under havbunnen i Barentshavet, men det skilles ikke ut olje fra all skifer. Det store spørsmålet er hvor oljeskiferen finnes og når oljen presset seg ut. Her kan den fremtidige oljeformuen ligge.
Goliatfeltet alene inneholder olje for 70 milliarder kroner. Oljedirektoratet forventer at sokkelen i Barentshavet kan inneholde så mye som en million Sm3 oljeekvivalenter, hvorav en tredjedel er olje og resten er gass. Med dagens oljepriser betyr dette at Barentshavet kan skjule olje for så mye som tusen billioner kroner.
Les hele saken på apollon.uio.no

X