Nordover – ingen vei tilbakeMiljøtanken gir tøffere tider for seismikkbransjen. Gruppeinnsamling kan i framtiden komme til å erstatte multiklient seismikk flere steder på norsk sokkel. Her ser vi PGS’ siste tilskudd, Ramform Tethys, som – i hht. PGS «sets the standard for seismic operations for the next 25 years». Foto: PGS

Nordover – ingen vei tilbake

De er lei av å vente. Nå haster det med en konsekvensutredning for sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og argumentene er gode.

Viktige aktører i norsk industri er lei av å vente. De hevder at tilgangen på nytt leteareal er en forutsetning for videreutvikling av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Det er nytt leteareal som avgjør fremtiden, for Nord-Norge så vel som for Norge.
«Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen er Norges nest største næring målt i omsetning. I 2014 var rundt 140 000 personer direkte ansatt i leverandørindustrien, og i 2013 omsatte den for 524 milliarder kroner, hvorav om lag 60 prosent til det norske markedet.»
«Skal en opprettholde en fortsatt konkurransedyktigleverandørindustri i hele Norge, som fortsatt ligger lang fremme med å utvikle teknologi og nye løsninger, er det en forutsetning at norsk olje- og gassnæring får nye attraktive leteområder i tiden fremover. På den måten kan en sikre både norsk sysselsetting, kompetansemiljøer og norske skatteinntekter, selv når olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel reduseres frem mot 2050.»
Så enkelt kan det sies (KonKraft 2016; «Nordover – norsk sokkel i endring»), og organisasjonene bak KonKraft slår nå et slag for en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja så raskt som mulig. Perspektivet her er blant annet at det tar i gjennomsnitt ti år fra et felt blir funnet til det blir satt i produksjon (ledetid), og enda lengre tid fra en konsekvensutredning gjennomføres til leteaktiviteten kommer i gang.

Årets begivenhet i letemiljøet: Recent Discoveries 2015, 11.-12. mai.

Forslaget et godt nytt for oljeselskapene, men for den viktige seismikkindustrien er det en alvorlig bismak. KonKraft foreslår gruppeinnsamling av nye data etter modell av innsamlingen i Barentshavet sørøst og vil ha et «Nordland gruppeinnsamlingsprosjekt» for 3D-seismikk. Hensikten er å redusere det «miljømessige fotavtrykket».
Interessen for nordområdene skyldes selvsagt at Oljedirektoratet tror at nesten halvparten av de uoppdagede ressursene blir å finne i Barentshavet (Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2016 – Leting). Oljedirektoratet sier samtidig at leteaktiviteten må forbli høy hvis Norge skal klare å opprettholde et stabilt produksjonsnivå fra ca. 2025, ti år fra nå («Veien mot nord»).

X