Vil lyse ut mer leteareal Statsminister Erna Solberg holdt åpningsforedraget på Norsk olje og gass' årskonferanse. Foto: Norsk olje og gass

Vil lyse ut mer leteareal

Statsministeren levner ingen tvil om at olje- og gassnæringen har en lys fremtid her i landet, og at vi fortsatt skal lete for å finne mer.

– Ser vi tilbake på vår nyere historie, ser vi at veldig mye av vår industri og velferd er bygd på våre naturressurser. Norge er en energinasjon, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt åpningsforedraget på Norsk olje og gass sin årskonferanse i går.

Solberg la vekt på at Norge skal være en energinasjon også i fremtiden, og at vi skal ha en levende og aktiv oljeindustri i mange år.

Vil åpne nye leteområder

Hun presiserte også at nye områder skal åpnes for leting.

– Vi vil fortsatt legge til rette for at næringen skal få tilgang til attraktivt leteareal gjennom TFO-ordningen.  Slik sikrer vi god ressursutnyttelse i tilknytning til de eksisterende installasjonene på norsk sokkel, sa statsministeren.

Videre påpekte hun, som rett er, at aktiviteten på sikt vil bli redusert, og at ressursene tømmes. Hun er heller ikke fremmed for at noen av ressursene ikke vil være lønnsomme å hente opp, fordi etterspørselen er mindre.

Dette stedet i talen var godt egnet for å minne om hvor viktig økt utvinning er, slik vår nye oljedirektør Ingrid Sølvberg var innom i sitt foredrag under presentasjonen av sokkelåret i januar. Hun kunne, som oljedirektøren, sagt at oljeselskapene må gjøre mer. Mye mer. Dessverre var politikeren mer opptatt av de såkalte klimautfordringene.

3 hovedbudskap

Solberg hadde for øvrig 3 hovedbudskap til konferansedeltakerne, ifølge henne selv:

Det første gjaldt hvordan vi forbereder oss til fremtiden:

– Vi må ruste Norge for fremtiden. Ikke bare gjennom en ansvarlig bruk av oljepengene, men ved å utvikle og skape de jobbene vi trenger fremover.

Det andre handlet om reduksjon av CO2-utslipp:

– Vi må videreutvikle norsk olje- og gassnæring innenfor rammene av en vesentlig strammere klimapolitikk. Det betyr at vi skal sørge for god ressurs-utnyttelse på en stadig mer moden norsk sokkel. Og vi skal ta ned utslipp i hele verdikjeden.

– Jeg er sikker på at næringen vil bidra til sysselsetting og vår felles velferd i lang tid fremover, la hun til.

Det tredje gjaldt rekruttering, og bransjen trenger mennesker med interesse for teknologi:

– Skal vi lykkes trenger vi nok og riktig kompetanse, teknologi og folk. Endringene vil kreve at dere tar i bruk ny teknologi, utvikler nye og mer effektive løsninger, og beholder den fantastiske evnen til omstilling som ikke minst deres næring har vist mange ganger.

Stort marked for havvind

Solberg var også opptatt av havvind. Hun mener at Norge kan bygge på unik erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi, og poengterte at Markedet er globalt.

– Markedet for vindkraft til havs vil i hovedsak og på kort sikt være i utlandet, der både kraftprisene er høyere og alternativene på land er dårligere, sa hun.

Vi stusset litt ved denne uttalelsen:

– ­Vi må også være tydelige på at det er noen fundamentale forskjeller mellom petroleum og havvind. Blant annet utvinner petroleumsaktiviteten ressurser med en enorm grunnrente som tilfaller felleskapet gjennom skattesystemet.

Er ikke havvinden en nasjonal naturressurs, på lik linje med olje- og gassressursene i bakken, og områdene der det er gitt konsesjon for havbruk? Vil ikke havvind være gjenstand for grunnrentebeskatning?

PS! Næringslivsavisen Dagens Næringsliv vier dagen etter én hel side til omtale av konferansen. 60 Prosent av siden gikk med til et bilde av statsministere som hilser på blant annet Eldar Sætre, samt et skilt som advarer mot coronasmitte. 10 prosent går med til overskriften. Da er det 30 prosent igjen til informativ tekst. 75 prosent av denne handler om hva man skal gjøre for å unngå å bli smittet av det nye viruset. Da er det ikke rart at kunnskapsnivået om norsk olje- og gassvirksomhet er liten.

Faksimile Dagens Næringsliv

X