Norge vant frem

Norge vant frem

EU-parlamentet sa nei til kravet om framtidig totalforbud mot utvinning av olje og gass i Arktis.

Norge har ført en intens lobby-kampanje den siste tiden for å hindre et fremtidig forbud mot olje- og gass-virksomhet i Arktis.
Det var en resolusjon om Arktis som kom opp til avstemning. To steder i teksten ble det oppfordret til et framtidig forbud mot oljeboring i Arktis, men begge formuleringene ble nedstemt.
EU-parlamentet valgte å beholde kravet om forbud mot oljeboring nord for iskanten, spom også er i tråd med gjeldende norsk politikk.

Les hele saken på tu.no

X