North Energy kutter kostnader

North Energy kutter kostnader

North Energy legger ned Alta-kontoret og konsentrerer den nordnorske virksomheten i Tromsø. Antall ansatte reduseres.

Det vises til børsmelding av 12. februar 2015 der North Energy annonserte en intensjon om å kutte i selskapets kostnadsbase som en respons på forverrede markedsforhold etter det kraftige fallet i oljeprisen. Styret i selskapet har nå vedtatt å samlokalisere selskapets nordnorske virksomhet i Tromsø og den øvrige virksomheten i Stavanger. I parallell vil antall ansatte reduseres som ledd i arbeidet med å posisjonere North Energy for fremtiden.

Det vedtatte programmet for kostnadskutt skal redusere selskapets årlige driftskostnader ned til 100 millioner kroner.

Styreleder Anders Onarheim i North Energy kommenterte; «Det kraftige fallet i oljeprisen har medført at hele industrien er i omstilling. Ingen er upåvirket av dette, og som et ansvarlig selskap er vi nødt til å ta grep for å tilpasse oss en ny realitet. Kostnadsgrepene vi nå tar vil bidra sterkt i vårt arbeid med å posisjonere North Energy som et robust og attraktivt oljeselskap for fremtiden.»

Siden oppstarten i 2007 har North Energy påtruffet olje eller gass i 6 av selskapets til nå 13 letebønner. Selskapets kommersielle gjennombrudd har imidlertid latt vente på seg.

«Det faktum at vi fortsatt jager vårt kommersielle gjennombrudd er en situasjon vi tar på største alvor. Vår høyeste prioritet er å ta del i et kommersielt funn, demonstrere verdiskapning for våre aksjonærer og samtidig forankre North Energy som en langsiktig, kompetent aktør i nord. I mellomtiden tar vi nå ansvarlige grep som en respons på de forverrede markedsforholdene og den nye realiteten industrien står ovenfor,» kommenterte Knut Sæberg, fungerende administrerende direktør i North Energy.

Beslutningen om å samlokalisere den nordnorske virksomheten i Tromsø innebærer en gradvis utfasing og nedstengning av Alta-kontoret og en endring av selskapet registrerte forretningsadresse. Endringen i registrert forretningsadresse er avhengig av et vedtak på selskapets forestående generalforsamling i juni.

North Energys strategi er å lete etter kommersielle oljeforekomster med fokus på Barents- og Norskehavet. Et viktig mål med den planlagte samlokaliseringen er å styrke selskapets tekniske og kommersielle miljøer gjennom etableringen av mer fokuserte og effektive team.

Kostnadskuttene skal bidra til å allokere mer penger til leting etter kommersielle oljeforekomster. Selskapets boreprogram for 2015 teller tre fullfinansierte letebrønner med samlet ressurspotensial på om lag 700 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe), tilsvarende 75 mmboe North Energys andel. Selskapet arbeider for tiden med å modne borekandidater for 2016 og fremover, basert både på dagens portefølje bestående av 27 lisenser, men også gjennom å utforske mulighetene i farm-in markedet. North Energy forbereder også søknader til den 23. konsesjonsrunden samt til TFO 2015.

«Vårt mål er fortsatt å bygge et suksessfullt norsk leteselskap. Kostnadskuttene vi nå implementerer er ansvarlige og nødvendige grep i et tøffere markedsklima, og vil bidra til å posisjonere North Energy for fremtiden,» kommenterte Knut Sæberg.

X