Ny adm. dir. i DEA

Ny adm. dir. i DEA

Hans-Hermann Andreae er utnevnt til ny administrerende direktør i DEA Norge. Han vil lede den videre utviklingen av selskapet.

I desember 2015 overtok DEA Norge E.ON E&P Norge. Etter krav fra myndighetene er de to selskapene nå fusjonert under navnet DEA Norge AS.
Samtidig med at fusjonen er gjennomført, har Hans-Hermann Andreae tiltrådt som administrerende direktør i selskapet. Hans forgjenger Hugo Sandal blir pensjonist fra 31. mai, mens Haakon Haaland, tidligere administrerende direktør i E.ON E&P Norge, fortsetter i en annen lederrolle i DEA-gruppen.
– Norge er et av de viktigste landene i DEAs portefølje, og jeg overtar lederansvaret i en spennende og utfordrende tid. Selv i et marked med lave oljepriser holder vi fast på vekstambisjonene, sier Hans-Hermann Andreae.
– Med fjorårets oppkjøp og fusjonen av de to selskapene har vi tatt viktige skritt i videreutviklingen av DEA på norsk sokkel, sier Thomas Rappuhn, CEO i DEA Deutsche Erdoel AG.
– Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke Hugo Sandal for den gode innsatsen han har gjort for selskapet gjennom nesten 20 år som administrerende direktør. Han har også spilt en sentral rolle i norsk oljeindustri, blant annet gjennom sitt fireårige verv som styreleder av Oljeindustriens Landsforening, sier Rappuhn.
DEA har for tiden andeler i 69 lete- og utvinningslisenser på norsk sokkel og en daglig produksjon på over 70 000 fat oljeekvivalenter (2015). I tillegg er selskapet operatør for Zidane, hvor det er planlagt å innlevere en Plan for Utbygging og Drift (PUD) i år.
Hans-Hermann Andreae begynte å arbeide i DEA like etter at han ble uteksaminert med en mastergrad som petroleumsingeniør fra det tekniske universitetet Clausthal-Zellerfeld i 1982. Han arbeidet flere år som reservoaringeniør, prosjektleder og områdeleder i Tyskland, Norge og Venezuela for selskapene Deutsche Texaco og Preussag. I 2003-2005 var han administrerende direktør i Suez Oil Company (Joint Venture med DEA og statseide EGPC), før han i 2005-2009 ledet DEAs virksomhet i Egypt. Tilbake ved hovedkontoret i Hamburg tok han rollen som Senior Vice President for selskapets Geo Support Center. Siden fjorårets oppkjøp av E.ON E&P Norge har han ledet integrasjonsprosessen i Norge.

Newer Post
Older Post
X