Ny giv for PL 001Injektitter kan utgjøre gode reservoarer og på norsk sokkel har de et uutnyttet potensial. Foto: Frode Karlsen

Ny giv for PL 001

Vår Energi oppgraderer produksjonsskipet Jotun FPSO som en del av satsingen på økt utvinning av olje fra Norges første oljefunn.

Den aller første lisensen på norsk sokkel, PL 001, eller Balder, ble tildelt i 1965. Dette var også det første funnet av olje offshore i Norge (1967).

Balder ble først satt i produksjon i 1999, og har produsert siden ved hjelp av produksjonsskipet Jotun FPSO. Nå tas skipet til land for oppgradering, melder Vår Energi.

Balder-feltet skal få ny giv, og Vår Energi har tidligere uttalt at de ønsker å forlenge levetiden til Norges eldste lisens frem til 2045.

Kart: norskpetroleum.no

Foruten oppgraderingen av Jotun FPSO, skal det også bores 13 nye produksjonsbrønner, samt én brønn for vanninjeksjon på feltet. Totalt skal det hentes ut 136 millioner fat oljeekvivalenter.

LES OGSÅ: Nytt liv i «gamle travere»

Vår Energi vil presentere Balder-feltets fremtidige potensial under konferansen NCS Exploration – Recent Discoveries i Stavanger 14. – 15. oktober 2020.

PROGRAM OG PÅMELDING

− Vi er stolte over å få videreføre PL 001-arven, og gjennom å ta i bruk eksisterende infrastruktur bidrar vi til god ressursforvaltning. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid 19-pandemien vil påvirke prosjektet, men målet er produksjonsstart i siste halvdel av 2022, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

LES OGSÅ: Ferdig med Norge

Balder, inkludert Ringhorne, produserer olje fra flere separate forekomster i sandstein av jura, eocen og paleocen alder. Balder produserer fra Heimdal- og Hermodformasjonene, og fra injektitter over dem. Reservoarene har god til meget god kvalitet og ligger på 1 700 meters dyp.

Historisk produksjon ved Balder. Figur: norskpetroleum.no

X