Ny giv for PL 001Injektitter kan utgjøre gode reservoarer og på norsk sokkel har de et uutnyttet potensial. Foto: Frode Karlsen

Ny giv for PL 001

Den aller første lisensen på norsk sokkel, PL 001, eller Balder, ble tildelt i 1965. Dette var også det første funnet av olje offshore i Norge (1967).

Balder ble først satt i produksjon i 1999, og har produsert siden ved hjelp av produksjonsskipet Jotun FPSO. Nå tas skipet til land for oppgradering, melder Vår Energi.

Balder-feltet skal få ny giv, og Vår Energi har tidligere uttalt at de ønsker å forlenge levetiden til Norges eldste lisens frem til 2045.

Kart: norskpetroleum.no

Foruten oppgraderingen av Jotun FPSO, skal det også bores 13 nye produksjonsbrønner, samt én brønn for vanninjeksjon på feltet. Totalt skal det hentes ut 136 millioner fat oljeekvivalenter.

LES OGSÅ: Nytt liv i «gamle travere»

Vår Energi vil presentere Balder-feltets fremtidige potensial under konferansen NCS Exploration – Recent Discoveries i Stavanger 14. – 15. oktober 2020.

PROGRAM OG PÅMELDING

− Vi er stolte over å få videreføre PL 001-arven, og gjennom å ta i bruk eksisterende infrastruktur bidrar vi til god ressursforvaltning. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid 19-pandemien vil påvirke prosjektet, men målet er produksjonsstart i siste halvdel av 2022, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

LES OGSÅ: Ferdig med Norge

Balder, inkludert Ringhorne, produserer olje fra flere separate forekomster i sandstein av jura, eocen og paleocen alder. Balder produserer fra Heimdal- og Hermodformasjonene, og fra injektitter over dem. Reservoarene har god til meget god kvalitet og ligger på 1 700 meters dyp.

Historisk produksjon ved Balder. Figur: norskpetroleum.no

X