Ny konferanse – nytt formatOgså i år vil Exploration Innovation Prize bli delt ut til det oljeselskapet som har gjort et funn basert på innovativ tenkning.

Ny konferanse – nytt format

NCS Exploration - Recent Discoveries 2020 blir arrangert som en digital konferanse. Det betyr at mange flere kan delta enn om konferansen ble arrangert på tradisjonelt vis.

NCS Exploration – Recent Discoveries 2020 den 14. og 15. oktober presenterer en mengde funn på norsk sokkel: Echino Sør, Dugong, Bergknapp,  Liatårnet, Rumpetroll, Glengorm, Evra/Iving, …

Se hele programmet her.

Fordi vi denne gangen ikke kan samles i kaffe- og lunsjpauser, innfører vi den digitale kaffepausen. Det betyr at de foredragene som omhandler funn vil bli diskutert av et ekspertpanel, og hvor foredragsholderne også er med. Konferansedeltakerne vil også få anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne gjennom en chat-funksjon.

På denne måten håper vi å nå enda bredere ut enn vi har gjort med de «fysiske» konferansene.

NCS Exploration – Recent Discoveries goes digital! – October 14-15

X