Ny kontrakt med OD

Ny kontrakt med OD

AGR skal levere rådgiving og studier innen undergrunnsteknologi, reservoargeologi og reservoarteknikk.

Avtalen har en varighet på to år, i tillegg kommer opsjoner som muliggjør 4 års varighet totalt.
”– Vi er veldig glade for tilliten OD har vist oss gjennom denne avtalen”, sier Morten Heir, leder for AGRs reservoar avdeling.
”AGR har tidligere hatt en rammeavtale med OD på reservoar og tar denne nye kontrakten som en bekreftelse på kvaliteten i det arbeidet som har vært levert så langt,” legger Heir til.
Dette markerer den ene av to kontrakter AGR har blitt tildelt av OD i løpet av den siste måneden. Den andre tildelingen innebærer rådgiving innen Boring og Brønnteknologi.

X