Ny letemodell i BarentshavetDe siste funnene på Lopphøgda er gjort i paleozoiske bergarter, og i disse dager borer Lundin en brønn på Finnmarksplattformen som skal undersøke oljepotensialet i permiske spikulitter. Også i Barentshavet sørøst forventes det at det ligger olje i bergarter fra karbon og perm. Karbonater fra devon - både kilde og reservoar - er en joker. Illustrasjon: Lundin

Ny letemodell i Barentshavet

Barentshavet er fortsatt et frontierområde. Antallet brønner i forhold til prospektivt areal er sværtt lite. Derfor må vi kunne forvente at det fortsatt kan bli påvist nye letemodeller.
På halvdagsseminaret i serien Hydrocarbon Habitas vil Jon Halvard Pedersen i Lundin fortelle om kildebergarten som har gitt olje til Gohta («A new member of the family»), mens Geir Elvebakk tror på enda flere funn i paleozoiske karbonater («A new surge«) over hele Barentshavet. Kristian Brandsegg i Exploro er mer opptatt av at påviste letemodeller kan ha en betydelig oppside («New Play Model revisited«).
Det knytter seg likevel størst spenning til den nye letemodellen i Barentshavet som – vel og merke – Oljedirektoratet så langt ikke har på listen sin. Det neste spørsmålet er da om den har potensial til å inneholde ressurser som er så store at ev nye funn kan inneholde så mye olje og gass at de er kommersielt lønnsomme. Eksperten tror det.
Seminaret starter med julelunsj kl. 11.00. I pausene serverer vi pepperkaker i det vakre skinnet fra levende lys. Kl. 17.00 samles vi på Sosialen.

Hydrocarbon Habitats- Programme
Registration

X