Ny letemodell i Barentshavet

På halvdagsseminaret Hydrocarbon Habitats i dag vil det bli presentert en mulig ny letemodell for Barentshavet.

Barentshavet er fortsatt et frontierområde. Antallet brønner i forhold til prospektivt areal er sværtt lite. Derfor må vi kunne forvente at det fortsatt kan bli påvist nye letemodeller.
På halvdagsseminaret i serien Hydrocarbon Habitas vil Jon Halvard Pedersen i Lundin fortelle om kildebergarten som har gitt olje til Gohta («A new member of the family»), mens Geir Elvebakk tror på enda flere funn i paleozoiske karbonater («A new surge«) over hele Barentshavet. Kristian Brandsegg i Exploro er mer opptatt av at påviste letemodeller kan ha en betydelig oppside («New Play Model revisited«).
Det knytter seg likevel størst spenning til den nye letemodellen i Barentshavet som – vel og merke – Oljedirektoratet så langt ikke har på listen sin. Det neste spørsmålet er da om den har potensial til å inneholde ressurser som er så store at ev nye funn kan inneholde så mye olje og gass at de er kommersielt lønnsomme. Eksperten tror det.
Seminaret starter med julelunsj kl. 11.00. I pausene serverer vi pepperkaker i det vakre skinnet fra levende lys. Kl. 17.00 samles vi på Sosialen.

Hydrocarbon Habitats- Programme
Registration

X