Ny letestrategi Henrik Jakobsen, MOL Norge. Foto: Ronny setså

Ny letestrategi

MOL Norge skal bore flere egenopererte brønner på norsk sokkel. Målet er å øke reservene, som har krympet de siste årene.

– Vi har endret vår modus operandi når det kommer til leting i Norge, sa Henrik Jakobsen, Group SVP Exploration ved MOL Norge, på konferansen NCS Exploration Strategy 2019 i Stavanger  i november.

Selskapet, som utelukkende fokuserer på Nordsjøen, har gått fra å være en passiv «desktop prospect generator» i perioden 2015 – 2017 til å bli det de selv kaller et «hands-on drilling execution company» i perioden 2018 – 2020. Mer boring skal gi vekst i selskapets reserver.

Som en del av det strategiske skiftet har selskapet begynt å bore egenopererte letebrønner. Letingsfokuset har vært Mandalhøyden, der selskapet boret to tørre brønner (én i 2018, og én i 2019).

Den neste brønnen ved Mandalhøyden skal etter planen bores høsten 2020. Selskapet anslår at PL 617 Eidsvoll-prospektet har et ressurspotensial på 100+ millioner fat oljeekvivalenter (mmboe).

MOL avslutter snarlig boringen av PL 820-brønnen (Iving– og Evra-prospektene). Resultatene har ikke kommet ut ennå. Også her har selskapet kommunisert potensielle ressurser på over 100 mmboe.

MOL Norges Exploration Growth Strategy er en integrert del av MOL-gruppens 2030-strategi for å levere reserveutskiftning og et økt reserve-til-produksjonforhold samtidig som produksjonsnivået opprettholdes/vokser (i dag 110 000 boed).

Les mer på expronews.com (engelsk)

X