Ny seismikkgigantShearwater GeoServices tilbyr marine geofysiske tjenester. Selskapet er eid i felleskap av GC Rieber Shipping ASA and RASMUSSENGRUPPEN AS. Shearwater har en flåte på fire moderne seismikkskip og tilbyr et bredt spekter av høykvalitets geofysiske tjenester, inklusive avanserte programvare, prosessering og datainnsamlings-teknikker, samt to komplementære eiere med bred kunnskap og en kollektivt langsiktig industrierfaring.

Ny seismikkgigant

Shearwater GeoServices og Schlumberger har inngått en avtale der Shearwater kjøper eiendeler og virksomhet knyttet til innsamling av marin seismikk.

Samlet vil de to virksomhetene utgjøre en global kundeorientert og teknologidrevet tilbyder av marine geofysiske tjenester.

Shearwater vil etter transaksjonen eie 14 fullt utrustede seismikkfartøy som kan gjennomføre alle typer datainnsamlinger, inkludert 3D, 4D og havbunnsseismikk (OBS).

Det sammenslåtte selskapet vil i tillegg ha en portefølje av egenutviklet streamer teknologi og programvare for data prosessering for effektiv innsamling av seismikk og leveranse av høykvalitets-produkter til kundene. 

“Vi samler to sterke og komplementære virksomheter og skaper et verdensledende seismikkselskap med en solid finansiell og strategisk forankring,“ sier Irene Waage Basili, konsernsjef i Shearwater. “Vår strategi har vært å bygge et sterkere selskap i den nedturen markedet har vært gjennom, og vi er meget glade for den støtten vi får fra våre eiere som muliggjør denne transaksjonen.”

Shearwater vil etter gjennomføring av transaksjonen ha nær 600 ansatte og være representert i alle de viktige offshore-markedene rundt om i verden. 

Shearwater kjøper 10 høykapasitets seiskikkskip, inklusive syv 3D-fartøy og tre flerbruksskip (MPVs), utrustet for å betjene det raskt voksende markedet for havbunnsseismikk, 12 komplette streamer pakker med reservedeler, samt to kildeskip. Transaksjonen omfatter også seismikkteknologi utviklet og eiet av WesternGeco, samt anlegg for forskning og utvikling, og fabrikasjon i Norge og Malaysia.

Schlumberger vil eie 15 prosent

Schlumberger vil motta et kontantvederlag basert på en selskapsverdi på 600 millioner dollar, samt aksjer i Shearwater GeoServices Holding AS som vil gi Schlumberger en eierandel tilsvarende 15% av selskapet etter at transaksjonen er gjennomført. Schlumberger vil i tillegg kunne få ytterlige utbetalinger dersom fremtidig utnyttelsesgrad på skipene møter eller overstiger definerte nivåer.

I tillegg tilføres Shearwater 50 millioner dollar i arbeidskapital for å sikre en mer robust finansiell plattform, noe som fører til et samlet finansieringsbehov på 650 millioner dollar for å gjennomføre transaksjonen. Dette vil bli finansiert ved en rettet emisjon på 325 millioner dollar mot eksisterende eiere som er garantert av RASMUSSENGRUPPEN AS, og hvor GC Reieber Shipping ASA har som intensjon å tegne aksjer for rundt 28 millioner dollar før transaksjonen er sluttført. De resterende 325 millioner dollar finansieres med gjeld fra DNB ASA og Sparebank 1-SR Bank ASA.

Som en del av avtalen vil WesternGeco ha en opsjon på å bruke to skip fra Shearwater på multiklient prosjekter de neste to årene.

Endelig gjennomføring av transaksjonen er avhengig av regulatoriske godkjennelser og andre relevante betingelser. Det er ventet at transaksjonen blir sluttført i løpet av andre halvår 2018.

 

X