Ny skuffelse i BarentshavetEnis brønn 7222/2-1 var tørr. Både trias sandsteiner og paleozoiske karbonater skuffet. Edison og DEA er partnere i lisensen. © TGS

Ny skuffelse i Barentshavet

Enis brønn nordøst på Lopphøgda fant verken olje eller gass. Både trias sandsteiner og perm karbonater var tørre.

Undersøkelsesbrønn 7222/1-1 Aurelia med Eni Norges som operatør er tørr.
Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordøst for oljefeltet Johan Castberg.
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen) og perm alder (Ørnformasjonen). Sekundære mål var reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen) og av perm alder (Røyeformasjonen).
Brønnen påtraff 22 meter med sandsteinsreservoar av dårlig kvalitet med spor av gass i Kobbeformasjonen.
I Snaddformasjonen ble det påtruffet to vannførende sandsteinsreservoarer (Carn og Ladin) på henholdsvis 56 og 18 meter, begge med moderat reservoarkvalitet.
I Røyeformasjonen ble det påtruffet et vannførende karbonatreservoar på 18 meter med dårlig reservoarkvalitet.
Brønnen ble avsluttet før den nådde Ørnformasjonen.
Brønn 7222/1-1 ble boret til 2366 meter vertikal dybde under havoverflaten og ble avsluttet i Røye-formasjonen av perm alder.
Newer Post
Older Post
X