Ny, spennende letebrønn

Ny, spennende letebrønn

Edison Norge har begynt å bore et kalkprospekt i Sentralgrabenen som har sterke likhetstrekk med Hod- og Valhallfeltene.

Prospektet er lokalisert helt sør på norsk sokkel, i Sentralgrabenen, omkring 8 km sørvest for Valhallfeltet.
En av partnerne, Noreco, antar at prospektet kan inneholde 69 to 192 millionfat olje med 42 prosent funnsannsynlighet.
Hele seks selskaper er med å dele på moroa. Alle er blant de mindre spillerne på norsk sokkel, og et skikkelig funn vil kunne være en company-maker for flere av dem.

noreco.no

Time-structure map of the prospect area.

Målet med boringen er å påvise hydrokarboner i øvre kritt karbonater (Chalk, Narveformasjonen) slik som iValhall/Hod. Prospektet er avgrensetsom et høyporøsisteslag nedflanks for Valhall og Hod, basert på geofysiske data.
Brønnen 2/11-11 blir boret  til Hidraformasjonen av cenoman alder på 3350 meters dyp.
Boreoperasjonen forventes å ta ca. 45 dager og vil derfor antakelig bli avsluttet i begynnelsen av august.
Partnere i lisensen er Edison Norge (operatør 25 prosent eierandel), Noreco Norway (20 prosent), Concedo (20 prosent), Lime Petroleum Norway (15 prosent), Skagen44 (5 prosent) og North Energy (15 prosent).

noreco.no

Profile with E-W orientation going through the prospect area and indicating acoustic impedance.

X