Ny storfusjon på gang

Ny storfusjon på gang

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Det russiske selskapet LetterOne og tyske BASF er i samtaler om å slå sammen oljedivisjonene til selskapene. I en eventuell sammenslåing vil tyske BASF sitte som majoritetseier.
Pressemelding (tysk).

X