Ny storfusjon på gang

Ny storfusjon på gang

I en pressemelding bekrefter tyske BASF som eier Wintershall Norge at de er i samtaler med LetterOne om mulig fusjon som kjøpte DEA i fjor.

Det russiske selskapet LetterOne og tyske BASF er i samtaler om å slå sammen oljedivisjonene til selskapene. I en eventuell sammenslåing vil tyske BASF sitte som majoritetseier.
Pressemelding (tysk).

X