Nye 50 år med olje!Karl Erik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk olje og gass, mener det vil være et stort behov for olje og gass de neste 50 år, og Norge har en viktig rolle, fordi ingen produserer mer miljøvennlig enn oss. Foto: Halfdan Carstens

Nye 50 år med olje!

Vi må ikke slutte å produsere olje fra norsk sokkel, for da vil verdens utslipp gå opp, mener direktøren i Norsk olje og gass.

– Det har vært 50 år med en enorm utvikling, uttrykte Karl Erik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk olje og gass på PETROSAM2-konferansen i Trondheim i slutten av oktober, med referanse til at det i år er 50 år siden den første konsesjonsrunden på norsk sokkel («Opptakten til oljeeventyret»).
Konferansen samlet representanter fra forskning, forvaltning og industri og handlet om hva oljenæringen betyr for samfunnet. Den tok derfor opp hvilke utfordringer næringen nå står overfor, og hvordan næringen best møter framtiden.
Schjøtt-Pedersen presiserte at oppgaven nå er å tilpasse seg endringene i det norske samfunnet. Han ser to store utfordringer.
Den ene, og den største, er kostnader, og ikke lav oljepris. Konkurransen om maskiner, materialer og personell har drevet prisene og gjort utbygninger på norsk sokkel for dyre.
– Hvis kostnadene går ned, vil flere prosjekter og flere funn være lønnsomme, fremholdt han.
Den andre er omdømme. Det er oljeindustriens befatning med fossile brensler og konsekvensene for klimaet som bekymrer.
Schjøtt-Pedersen refererte imidlertid til undesøkelser som viser at 85 prosent av den norske befolkningen mener vi må opprettholde oljeindustrien, og at folk er stolte over av hva industrien har fått til og hva myndighetene har gjort.
– Men, folk er opptatt av klima, og jeg er glad for at antallet skeptikere i den norske befolkningen viser en synkende trend.
– Olje- og gassindustrien er problemet, men vi er også en del av løsningen, sa han.
Han begrunnet det siste med at vi i Norge er i stand til å produsere olje med mindre utslipp enn alle andre land, og at vi derfor ikke må være de første som slutter, men at vi i stedet må være de siste.
– Verden må også erstatte kull med gass, og her kan vi bidra med våre reserver.
Karl Erik Schjøtt-Pedersen avsluttet med et lite regnestykke.
– Hvis vi regner en oljepris på 500 kroner per fat, og at 20 prosent av ressursene våre fortsatt ikke er produsert, ligger det verdier på norsk sokkel for ufattelige 24 000 milliarder kroner.
Til sammenligning er oljefondet i dag på ca. 7000 milliarder kroner.

X