Nye kystnære muligheterDet nye 3D-programmet dekker deler av Frøyahøyden og Froanbassenget. Den rød linjen viser yttergrensene for TFO-området.

Nye kystnære muligheter

Seismikk er nøkkelen til å definere nye muligheter, og nå foreligger snart en 3D-survey som dekker nesten 3000 km2 over Frøyahøyden og Froanbassenget.

Norsk sokkel trenger flere funn! Seismikk er nøkkelen til å definere nye muligheter, og nå foreligger snart en 3D-survey som dekker nesten 3000 km2 over Frøyahøyden og Froanbassenget. Det er MCG og PGS som står bak. Survey’et dekker letemodeller fra tertiære dypvannsvifter via juraiske forkastningsblokker til permiske karbonatreservoarer.
Det har blitt boret 3 undersøkelsesbrønner innenfor survey-området. Én av dem er et funn. Amerada Hess fant for 20 år siden, i brønn 6306/5-1, små mengder gass i Eggaformasjonen av paleocen alder. Reservoaret består av et tolv meter tykt sandsteinslag og står under høyt trykk. Brønnen nådde TD i Kvitnosformasjonen av paleocen alder.

Utsnitt av hurtigprosessert («Express Fast Track») seismisk linje fra programmet FROAN/FRØYA MC3D som MCG og PGS står sammen om.
Illustrasjon: MCG/PGS

Brønn 6305/6-2 boret ned til midt-jura sandsteiner 3,7 km nordvest for gassfunnet. Formålet var å påvise hydrokarboner i jura sandsteiner, men verken olje eller gass ble påvist. Hensikten med brønn 6306/2-1 var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Vikinggruppen), men det ble ikke påtruffet reservoar i Rognformasjonen.

Eggaformasjonen
«The Egga formation (also referred to as Egga Member or Egga sandstone unit) has been encountered in a number of wells in the Møre Basin and Slørebotn Sub-basin. It comprises sandstones of Danian age and is interpreted as deepmarine massflow deposits.”
npd.no

 

X