Nytt sokkelkart

Nytt sokkelkart

Nå kan du laste ned eller bestille den siste utgaven av OD's sokkelkart.

Kartet Den norske kontinentalsokkel viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder som er åpnet for leting per 18. august 2017.
Sokkelkartet gir også en oversikt over alle utvinningstillatelser på norsk sokkel. Hele kartet eller utsnitt av kartet kan lastes ned.
Her kan du laste ned og bestille det nye sokkelkartet

Kartografi: NPD

X