Enda mer olje for Statoil (?)En sterk EM-anomali på Blåmann-prospektet ga håp om et kommersielt funn. Nå kan det se ut til at EM-responsen må forklares med annet enn resistive hydrokarbonlag (c) EM: EMGS; (c) Seismikk: TGS

Enda mer olje for Statoil (?)

De aller fleste tror at det blir gjort et funn. Spørsmålet er heller hvor mye olje og gass som vil bli funnet.
Vi snakker om prospektet Blåmann i Hammerfestbassenget som nå er re-spuddet etter at Kayak er ferdigboret («Nytt oljefunn i Barentshavet«). Statoil er operatør for 7121/8-1.
Sjansen for å gjøre et olje- eller gassfunn vurderes som svært stor av alle som har en viss tro på bruk av CSEM-data i leting. Når anomalien i tillegg er såpass kraftig som her, viser både teori og erfaringsdata at volumet av hydrokarboner også er stort.

» Kayak viser nok en gang at Barentshavet er særdeles godt egnet for EM-teknologien.» Jonny Hesthammer, CEO i M Vest Energy

«Tror på funn».
Blåmann har sterke likhetstrekk med flere olje- og gassfelt lengre vest. Det interessante er, som påpekt av Pål Gabrielsen i EMGS på konferansen NCS Exploration i mai, at strukturer med petroleum er assosiert med CSEM-anomalier (f.eks. Snøhvit, Albatross, Askeladden), mens strukturer uten anomali, eller kun svak anomali, kun er tørre eller har små volum (tekniske funn).
Bruk av CSEM-data reduserer derfor risikoen på dette prospektet betydelig, samtidig som – slik Gabrielsen påpekte – volumpotensialet øker.
Den eneste alternative måten er å forklare anomalien på er, i hht. Pål Gabrielsen, at reservoaret er sementert og har lav porøsitet.
På Geonova WellBet kan du teste dine egenskaper som oilfinder: geonova.no/well-bet/.

Så langt viser det seg at geofagfolk er svært optimistiske. 95 prosent av de som deltar i WellBet tror det vil bli gjort et funn. Mer enn 70 prosent tror også at det vil bli gjort et kommersielt funn med både olje og gass i reservoaret.
I mellomtiden er det altså mulig å teste dine egenskaper som «oil finder».
Les også: Rull og røys om Lofoten

X