OD roser ConocoPhillipsSuksess: Det handler om å se muligheter, ha flinke fagfolk og utvise tålmodighet, fremhevet oljedirektør Ingrid Sølvberg under presentasjonen av Sokkelåret 2020.

OD roser ConocoPhillips

Med funn i fire av fem forsøk i løpet av 16 måneder gir Oljedirektoratet sin anerkjennelse.

Det hersker ingen tvil om at ConocoPhillips var den flinkeste gutten i klassen i fjor. Selskapet stod bak to av de største funnene og stod for 44 prosent av ressurstilveksten. Det er derfor ingen tvil om at selskapet fortjener tittelen «Explorer of the Year 2020». I sin orientering om Sokkelåret 2020 var ikke oljedirektør Ingrid […]

Det hersker ingen tvil om at ConocoPhillips var den flinkeste gutten i klassen i fjor. Selskapet stod bak to av de største funnene og stod for 44 prosent av ressurstilveksten.

Det er derfor ingen tvil om at selskapet fortjener tittelen «Explorer of the Year 2020».

I sin orientering om Sokkelåret 2020 var ikke oljedirektør Ingrid Sølvberg sen om å gi det amerikanske selskapet ros for innsatsen.

– Selskapet har jobbet møysommelig med en letestrategi som nå viser seg å bære frukter, sa Sølvberg.

– Det viser at det handler om å se muligheter, ha flinke fagfolk og utvise tålmodighet, la hun til.

Les hele historien her.

ConocoPhillips er operatør for de to største funnene på norsk sokkel i fjor. 

 

X