OD selger 3D-seismikkIllustrasjon: NPD

OD selger 3D-seismikk

OD selger 3D-seismikk fra et område sørøst for Troll, blokk 31/5.

Det var Oljedirektoratet (OD) som samlet inn seismikken i september 2008. Fartøyet som ble benyttet var Ramform Challenger. Seismikken ble prosessert av CGG i 2008/2009.
Dekningen av seismikken er 300 km2 FF.
Undersøkelsens navn er: NPD-TW-08-3D-TROLLCO2
Undersøkelsen ble gjennomført for å kartlegge undergrunnen for mulig CO2-deponi. Se vedlegg Presentasjon Prod Geosc-1109_LJ.pdf for flere detaljer.
I 2009 ble kartleggingsarbeidet overført fra OD til GASSNOVA, som fortsatte arbeidet og samlet inn ytterligere en 3D-undersøkelse mot sør – i direkte forlengelse av NPD-TW-08-3D-TROLLCO2.
Grunnen til at seismikken nå legges ut for salg er at det er en del av ODs oppdrag å gjøre data i alle faser av virksomheten enkelt tilgjengelig for næringen. Prisen på seismikkpakken er 1.518.000,- kroner pluss merverdiavgift, jf. kjøpsbetingelsene (Pris for et selskap). Dataene distribueres av DISKOS. Administrasjonskostnader kommer i tillegg og vil bli fakturert av DISKOS distributør etter gjeldende prisliste. Bestilling foretas ved å fylle ut bestillingsskjema som sendes til OD. Ved signering av bestillingsskjema godtas kjøpsbetingelsene.

X