Øker eierandelen i Ivar Aasen

Øker eierandelen i Ivar Aasen

Det norske gjør en avtale med E.ON E&P Norge om bytte av to letelisenser pluss et kontantvederlag.

Pressemelding, Trondheim 26. juni 2014

Bytte av eiendeler øker eierandelen i Ivar Aasen

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har signert en avtale med E.ON E&P Norge AS (E.ON) for bytte av to letelisenser pluss et kontantvederlag, mot 20 prosent eierandel i lisens 457, som inneholder deler av Ivar Aasen-forekomsten.

Lisens 457 ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen rett øst for Ivar Aasen (lisens 001B) der Det norske har 35 prosent og er operatør. Etter at Asha-funnet ble gjort sent i 2012 ble det fastslått at Ivar Aasen strekker seg over i lisens 457. Diskusjoner om unitisering pågår mellom partnerne i Ivar Aasen og partnerne i lisens 457, med mål om å ferdigstille disse ved slutten av denne måneden.Ved ferdigstillelse av avtalen vil E.ON få en eierandel på 15 prosent i lisens 613 i Barentshavet og 10 prosent eierandel i lisens 676S i Nordsjøen, pluss et kontantvederlag.Etter ferdigstillelse av avtalen øker Det norske sin eierandel i lisens 457 fra 20* til 40 prosent. Det norskes eierandel i lisens 613 går ned fra 35 prosent til 20 prosent og selskapets eierandel i lisens 676 S går ned fra 20 til 10 prosent etter transaksjonen. Avtalen krever myndighetsgodkjennelse. *Etter bytte av eierandeler med Spike Exploration annonsert tidligere denne måneden. Avtalen krever myndighetsgodkjennelse.

More about Det norske at www.detnor.no/en/.

 

X