Økt oljeutvinning med polymererVann tilsatt polymerer blir mer tyktflytende. Det kan gi økt utvinning av olje på norsk sokkel. Foto: Elisabeth Tønnessen

Økt oljeutvinning med polymerer

Forskere ved Universitetet i Stavanger håper polymerer kan bidra til økt utvinningsgrad på norsk sokkel gjennom mer stabil fortrenging av olje.

Et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Det Nasjonale IOR-senteret ønsker å få en bedre forståelse av hvordan polymerer oppfører seg i oljereservoarer.
Polymerer er kjedeformede molekyler som kan gjøre vann mer tyktflytende. Ved å pumpe vann tilsatt polymerer ned i et oljereservoar, kan utvinningsgraden av oljen bli høyere fordi vanngjennomtrengningen blir mindre.
– Ingeniørene observerer mange interessante effekter som gjelder polymerer, men de kan ikke forklare dem. Og siden du ikke kan forklare dem, kan du heller ikke forutsi dem, og det er det man vil, sier Dmitry Shogin, fysiker og matematiker ved UiS til forskning.no.
Shogins oppgave er å finne ut hva som skjer med polymerer i porene et reservoar. Dette gjøres gjennom laboratorieeksperimenter.
– Målet med polymerløsningen er å få til en mer stabil fortrengning av oljen, fordi denne er mer tyktflytende i forhold til vann. Vannet har en tendens til å passere oljen og da er vi like langt, sier prosjektdeltakerne Irene Ringen og Oddbjørn Nødland.
Forskerne tester blant annet hvordan polymerene oppfører seg sammen med ulike salter. Lave saltkonsentrasjoner er kjent som en god løsning for vanninjeksjon i reservoarer, og resultatene så langt har vist at polymerene blir mer tyktflytende ved lavere saltkonsentrasjoner.
Les hele saken på forskning.no

X