Olje og gass for 188 mrd.

Olje og gass for 188 mrd.

Ingen kjempefunn - men fordelt på de 12 funnene som er gjort hittil i år er det funnet olje, gass og kondensat til en verdi av rundt 188 milliarder.

– Over halvparten av årets letebrønner gjenstår, men vi har allerede funnet enorme verdier. Det viser nok en gang at norsk sokkel har en veldig spennende fremtid, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass til E24.

Norsk olje og gass har regnet ut at verdien av ressursene som er funnet på norsk sokkel i år tilsvarer en verdi på ca 188  milliarder kroner – og enda gjenstår over halvparten av årets letebrønner.

Av de 12 funnene som er gjort, forventes det at åtte vil bli bygget ut, mens fire av funnene er avhengige av at nye funn blir gjort i nærheten for at det skal bli aktuelt å bygge de ut.

– Det er enorme verdier som er funnet. Verdier som betyr tusenvis av arbeidsplasser, inntekter til fellesskapet og trygghet for velferdsstaten, sier Schjøtt-Pedersen.

I beregningene er det lagt til grunn en oljepris på 79,5 dollar, en gasspris på 1,98 kroner per kubikkmeter og en pris på 542 kroner per fat kondensat.

Les hele saken på e24.no

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Prof. Dr. Dag A. Karlsen 2 år ago

  Leteindustrien får stadig pepper for å ikke «være flink nok» også av redaktøren. Disse tall viser motsatt – og er som det påpekes conservative da regnskapet langt fra ennu er oppgjort. I tillegg kommer at de fleste felt «vokser» etter hvert som de utvikles.

  Det er meget viktig som påpekt at «ringvirkningsverdien» regnes med – disse er kollosale og betyr alt også for bosettingsmønstre i landet.

  Folk får jobb!

  Norsk Olje og Gass med Erik S.P. gjør en kjempejobb og kan også viser ved hvert høve til – hva multippelet er på disse grunnleggende verdier.

  Også inkludert estimater av hva det betyr økonomisk -grunnet psykososiale forhold at folk faktisk har job, jfr oppsvinget nu i Finnmark.

  Da blir tallen enorme.
  Hvor store?
  Dette er tall som må på bordet.

  Så får man håpe på at midlene anvendes konstruktivt til å bygge landet – og ikke bare at de gis bort til utlandet for at avferdige politikere skal få posisjoner i OECD/UN osv.

 • X