Oljealderen er ikke over

Oljealderen er ikke over

Det lange perspektivet på norsk sokkel er at det er reserver og ressurser som vil kreve investeringer i ganske mange tiår fremover.

– Oljealderen er ikke over på mange tiår, slo Kirsti Veggeland fast på letestrategikonferansen i Stavanger i november. Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom GeoPublishing og Rystad Energy.
Veggeland er underdirektør for sokkelanalyser og holdt et foredrag med tittelen «Unlocking the remaining values». Her tok hun et oppgjør med dem som mener norsk sokkel er på vei inn i solnedgangen. Til støtte for utsagnet referert til ovenfor viste hun til flere faktaopplysninger som springer ut av Oljedirektoratets analyser.
Figuren viser de største feltene på norsk sokkel som enten er i produksjon eller som har blitt besluttet å sette i produksjon. Til den siste kategorien hører Johan Sverdrup-feltet som, i likhet med Troll og sannsynligvis Ekofisk, Valhall og flere andre gamle felt, vil være i produksjon lenge etter at de aller, aller fleste som jobber på norsk sokkel i dag har gått av med pensjon. Også de aller yngste.
Hennes beskjed var altså at oljejobbene ikke vil forsvinne.
– På norsk sokkel var det ved siste årsskifte til sammen 93 funn under evaluering: 8 i Barentshavet, 52 i Norskehavet og 33 i Nordsjøen.
Utfordringen ligger i at i mange av disse er de utvinnbare reservene mindre enn 60 millioner fat oljeekvivalenter.
Med til bildet hører at vi vet det er en rekke funn som vil bygd ut i årene som kommer – i Nordsjøen, Norskehavet så vel som Barentshavet.
Veggland påpekte at fremtiden langt på vei ligger langt mot nord.
– I henhold til Oljedirektoratets beregninger ligger over halvparten av de gjenværende uoppdagede ressursene i Barentshavet.
Det lange perspektivet er altså at det er reserver og ressurser utenfor kysten vår som vil kreve investeringer i ganske mange tiår fremover.

X